Add Date: 2017-9-11    Views: 1385

2014 World Cup in Brazil  Shenzhen Metro Line 3
Nanjing Metro Line 1 and 2 Guangzhou Metro Line 5
Shanghai Metro Line 2 West Extension Wuhan Metro Line 2
Changsha Metro Line 2  Guangzhou, Foshan subway
Electrification of Shanghai - Hangzhou Railway Tianjin Metro Line 8
Electrification of Railway in Beijing - Qinhuangdao Railway Temperature detection of head of South China
Beijing Metro 6,8,9,10,15 line